Piet Devos

schrijver, vertaler en literatuurwetenschapper

Agenda


Lezing: ‘Hoe blinde mensen een stem kregen’ (Groeningemuseum, Brugge)

22 augustus 2021

Toen in de vroege negentiende eeuw het blindenonderwijs in West-Europa ontstond, betekende dit een belangrijke stap voorwaarts voor de emancipatie van mensen met een visuele beperking. Zoals ik in mijn lezing zal laten zien, kregen blinden dankzij een eigen schrift en een vakopleiding betere kansen op een zelfstandig bestaan. Toch wil dit nog niet zeggen dat àlle blinde mensen vóór 1800 per se tot de bedelstaf waren veroordeeld, zoals een vooringenomen geschiedschrijving ons vaak heeft willen doen geloven. De historische werkelijkheid was een stuk genuanceerder. Er zijn oudere voorbeelden bekend van blinde musici, geleerden en politici. Maar om tot een correcter historisch beeld van deze groep te komen zullen we eerst heel wat hardnekkige clichés en vooroordelen over blindheid moeten ontkrachten.

Locatie: Vriendenzaal Groeningemuseum, Brugge
Tijd: 10u 30 - 12u

Via de site van Musea Brugge kunt u zich aanmelden en tickets kopen.