Piet Devos

schrijver, vertaler en literatuurwetenschapper

Vertalen


Tussen de torens van Babel en Eiffel: Vicente Huidobro en het droombeeld van universele vertaalbaarheid

zaterdag 15 december 2012

(Artikel verschenen in Revue belge de philologie et d'histoire, 90.3 2012, pp. 731-50)

 

De Chileense avant-gardedichter Vicente Huidobro (1893-1948) hield zijn eigen poëtische beelden voor universeel vertaalbaar. Dit artikel onderzoekt de cultuurhistorische herkomst van deze claim op universele vertaalbaarheid, en hoe Huidobro deze zelf in praktijk trachtte te brengen. In de eerste paragraaf wordt ingegaan op Huidobro's poëtica, het zgn. 'Creacionismo', volgens welke de dichter een visionair is die door middel van zijn beelden nieuwe feiten of onvermoede aspecten van de werkelijkheid onthult. Volgens Huidobro zouden zulke beelden in elke taal een vergelijkbaar effect sorteren, omdat hij ervan uitging dat het menselijke denken in wezen visueel van aard is. In de tweede paragraaf wordt deze vooronderstelde visualiteit van het denken gerelateerd aan de invloed op Huidobro van, in het bijzonder, Henri Bergson die ons denken cinematografisch noemde en, meer in het algemeen, van de opkomende film in die jaren. Uit de derde paragraaf komt naar voren dat deze theorie van de universeel vertaalbare beelden echter moeilijk te realiseren viel. Toen Huidobro in 1916 naar Parijs emigreerde en zijn gedichten van het Spaans in het Frans moest vertalen, bleken woorden niet zo universeel transparant te zijn en beladen met contextgebonden connotaties. Deze vertaalervaring was voor Huidobro het begin van een kritische reflectie op de visuele en universele implicaties van zijn poëtica.

Andere onderwerpen in de categorie Vertalen:

Jean Brierre: 'Toinon, die moskee'

13 juni 2016
(Vertaling verschenen in Tijdschrift Terras 10, juni 2016, pp. 128-130)
LEES MEER

Hogevalk als geluidsopname

11 september 2015
Tijdschrift Terras publiceert de komende weken een volledige geluidsopname van Hogevalk, mijn vertaling van Vicente Huidobro’s Altazor.
LEES MEER

Georges Bataille: 'Het masker'

01 juli 2013
De Franse filosoof Georges Bataille wijdde ooit een boeiend essay aan het fenomeen van het masker dat ik, in opdracht van Tijdschrift Terras, heb vertaald.
LEES MEER

Aimé Césaire: voordracht vertaald gedicht

01 april 2013
van de Frans-Martinikaanse dichter en voorvechter van de dekolonisatie Aimé Césaire vertaalde ik drie gedichten voor Tijdschrift Terras.
LEES MEER

Een kleine God aan zijn parachute

03 januari 2013
(Recensie van Hogevalk verschenen in Meander Magazine) Ik beluisterde een opname uit 1937, van Arthur Rubinstein die het eerste pianoconcert van Chopin speelde. De mooiste uitvoering die ik ervan ken. Wat maakt nou, vroeg ik mij af, dat je al bij de eerste aanslag weet dat je met een groot pianist te maken hebt?
LEES MEER

Hogevalk: vertaling van Huidobro's Altazor

19 oktober 2012
In 1931 publiceerde de Chileense avant-gardedichter Vicente Huidobro zijn baanbrekende hoofdwerk Altazor. O el viaje en paracaídas. Zopas verscheen bij het Gentse Poëziecentrum mijn integrale vertaling van dit werk
LEES MEER

In het gangenrijk stramien van Borges' poëtisch universum

05 februari 2012
(Recensie verschenen in Poëziekrant, 36.1 2012, pp. 28-31) Ter gelegenheid van de vijfentwintigste sterfdag van Jorge Luis Borges (1899-1986) onthulde zijn weduwe, Maria Kodama, in juni 2011 een pas aangelegd labyrintisch park op het Venetiaanse eiland San Giorgio Maggiore; een symbolisch eerbetoon voor een schrijver wiens duizelingwekkende…
LEES MEER

'Ieder mens behoeft een onvertaalbaar lied’

20 mei 2011
(Recensie verschenen in Poëziekrant, 35.5 2011, pp. 76-79) De hypes rond Spaanstalige prozaschrijvers als Roberto Bolaño en Carlos Ruiz Zafón hebben de poëzie uit dit taalgebied de voorbije jaren naar de achtergrond gedrongen. Sommige uitgevers en vertalers zijn het evenwel niet eens met deze gang van zaken,
LEES MEER